2020

 • Film “Red” Director Yukiko Mishima/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Complicity” Director Kei Chikaura/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Jazz Kissa Basie” Director Tetsuya Hoshino/ Sound Mixer Junichi Shima
 • WOWOW TV Drama  “Arimura Kasumi no Satukyu” Director Hirokazu Kore-eda・Megumi Tsuno/Sound Mixer Kazuhiko Tomita
 • Film “Aokute Itakute Moroi” Director Shunsuke Kariyama/Sound Mixer Kazuhiko Tomita

2019

2018

 • Film “memory of antique books” Director Yukiko Mishima/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Sunny/32” Director Kazuya Shiraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “KOROU NO CHI” Director Kazuya Shiraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata “42nd Japan Academy Film Prize Best Sound Recording Award”
 • Amazon Prime “MAGI” Director Shunichi Nagasaki/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki・Kazuhiko Tomita
 • Film “Dare to Stop Us” Director Kazuya Shiraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “The Cat in Their Arms” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “Shoplifters” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Kazuhiko Tomita  “42nd Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”
 • Amazon Prime  “The Bachelor Japan Season 2” Sound Mixer Kazuhiko Tomita etc.

2017

 • Film “Dawn of the Felines” Director Kazuya Shiraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Birds Without Names” Director Kazuya Shiraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Dear Etranger” Director Yukiko Mishima/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • TV drama “Izakaya Fuji” Director Shunichi Nagasaki etc./Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “The River Flows” Director Makoto Kumazawa/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “Artist of Fasting” Director Masao Adachi/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “The Third Murder” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Kazuhiko Tomita “41st Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”

2016

2015年

 • Film “LIES” Director Naomi Kawase/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • WOWOW TV Drama “garasu no ashi” Director Yukiko Mishima/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Our Little Sister” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki “39th Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”
 • NHK drama “Beautiful Slow Life” Director Takashi Minamoto/Sound Mixer Kazuhiko Tomita
 • WOWOW “yume wo ataeru” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Junichi Shima

2014

2013

 • Film “The Devil’s Path” Director Kazuya Shiraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Sue, Mai and Sawa: Righting the Girl Ship” Director Osamu Minorikawa/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “MIROKU” Director Kaizo Hayashi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “No Beginning, No End” Director Shunya Ito/Sound Design Tomoharu Urata
 • Film “Like Father, Like Son” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki “37th Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”

2012

 • Film “Milocrorze: A Love Story” Director Yoshimasa Ishibashi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Kamihate Store” Director Tatsuya Yamamoto/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Shoujo tachi no rashinban” Director Shunichi Nagasaki/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • TV drama “Going My Home” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki & Kazuhiko Tomita
 • Film “A Chorus of Angels” Director Junji Sakamoto/Sound Mixer Junichi Shima “36th Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award” ”67th Mainichi Film Awards Best Sound Recording”
 • Film “The Floating Castle” Director Isshin Inudo・Shinji Higuchi/Sound Mixer Junichi Shima “36th Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”
 • Film “I’M FLASH” Director Toshiaki Toyoda/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “Monsters club” Director Toshiaki Toyoda/Sound Mixer Junichi Shima

2011

 • Film “Runway☆Beat” Director Kentaro Otani/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Made in japan Kora!” Director Banmei Takahashi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • WOWOW TV Drama “Ningen conchu ki” Director Kazuya Shiraishi・Izumi Takahashi/Production sound mixer Kazuhiro Tomita/ ReRecording mixer Tomoharu Urata
 • Film “I wish” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Second Virginity” Director Hiroshi Kurosaki/ Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Death of a Japanese Salesman” Director Mami Sunada/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • TV drama “Young Black Jack” Director Kentaro Otani/Sound Mixer Kazuhiko Tomita

2010

2009

 • Film “THE CODE” Director Kaizo Hayashi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Air Doll” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Zero Focus” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Junichi Shima “33thJapan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”
 • Film “Killer VirginRoad” Director Goro Kishitani/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “Raise the Castle!” Director Yo Kohatsu/Sound Mixer Kazuhiko Tomita

2008

 • Film “Gu Gu the Cat” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Snakes and Earrings” Director Yukio Ninagawa/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Still Walking” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Chameleon” Director Junji Sakamoto/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “The Cherry Orchard – Blossoming” Director Shun Nakahara/Sound Mixer Junichi Shima
 • Film “Children of the Dark” Director Junji Sakamoto/Sound Mixer Junichi Shima

2007

 • Film “Ge-ge-ge no Kitaro” Director Katsuyuki Motohiro/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Black Belt” Director Shunichi Nagasaki/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Bizan -The Mountain of Mother’s Love-” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Junichi “31st Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”

2006

 • Film “Arigato” Director Kunitoshi Manda/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • PV “Yubisaki kara sekai wo” Director Isao Yukisada/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Hana” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Memories of Matsuko” Director Tetsuya Nashima/Sound Mixer Junichi “30th Japan Academy Film Prize Excellence Sound Recording Award”
 • Film “Kiiroi namida” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Junichi

2005

2004

 • Film “Blooming Again” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Ultraman The Next” Director Kazuya Konaka/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Nobody Knows” Director Hirokazu Kore-eda/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki “59th Mainichi Film Awards Best Sound Recording”
 • Film “Angel in the Box” Director Takayuki Suzui/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki 
 • Film “MASK DE 41” Director Taishi Muramoto/Sound Mixer Junichi Shima

2003

 • WOWOW TV Drama “Musume no kekkon” Director Kon Ichikawa/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Josee, the Tiger and the Fish” Director Isshin Inudo/Production sound mixer Junichi Shima/reRecording mixer Tomoharu Urata
 • Film “Take the A-Train, Someday” Director Toyohisa Araki/Sound Mixer Junichi Shima

2002

 • TV drama “Time limit” Director Kaizo Hayashi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Tsuribaka Nisshi 13” Director Katsuhide Motoki/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki
 • Film “Alexei and the Spring” Director Seiichi Motohashi/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki

2001

 • Film “Kinpatsu no sougen” Director Isshin Inudo/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Hanako” Director Makoto Sato/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki

2000

 • Film “ULTRAMAN TIGA THE FINAL ODYSSEY” Director Hirochika Muraishi/Sound Mixer Tomoharu Urata
 • Film “Boku no ojisan THE CROSSING” Director Yoichi Higashi/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki

1999

 • Film “Hakuchi” Director Makoto Tezuka/Sound Mixer Tomoharu Urata

1998

 • Film “Whalers and the Sea” Director Toshiaki Umekawa/Sound Mixer Yutaka Tsurumaki ’52nd Motion Picture and Television Engineering Society of Japan Film Engineering Award”

1997

 • Film “Kizu darake no tenshi” Director Junji Sakamoto/Sound Mixer Junichi Shima